ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΣΤΕ?


Πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε αλλά συνεχώς διαπραγματευόμαστε.
Διαπραγματευόμαστε με επιχειρηματικούς εταίρους, με πελάτες, με προμηθευτές,
με συναδέλφους, με μέλη της οικογένειας μας. Διαπραγματευόμαστε ακόμη και με
τον εαυτό μας. Διαπραγματευόμαστε από τη στιγμή που…γεννηθήκαμε.

Αν θέλετε να μάθετε πόσο καλές είναι οι διαπραγματευτικές σας δεξιότητες, πατήστε,

button