Επιλογή Σεμιναρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
H ΓΛΩΣΣΑ του ΣΩΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΘΩ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ στις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
CERTIFIED PROFESSIONAL NEGOTIATOR®
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαπραγματεύσεων
60 ωρών στα ελληνικά που οδηγεί σε πιστοποίηση
39375
Συμμετέχοντες
2163
Εκπαιδευτικά προγράμματα
235
Εταιρείες
815
Διαπραγματεύσεις σε 4 ηπείρους