ΕΠΙΔΕΞΙΕΣ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ  (επίπεδο Ι)

σε καθιστά αποτελεσματικό διαπραγματευτή

 • Αναπτύσσει δεξιότητες, τροποποιεί συμπεριφορές και διαμορφώνει επικοινωνιακές τακτικές εξασφαλίζοντας στόχους
 • Καθοδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα αποφεύγοντας λάθη και παγίδες.

 

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 • Αναπτύσσουν δεξιότητες, τροποποιούν συμπεριφορές και αναπτύσσουν επικοινωνιακές τακτικές  εξασφαλίζοντας στόχους και αποφεύγοντας λάθη και παγίδες.
 • Θα γνωρίζουν να προετοιμάζουν, να αναλύουν, να σχεδιάζουν και επιδέξια να εφαρμόζουν τεχνικές που οδηγούν σε επιθυμητά αποτελέσματα
 • Θα διακρίνουν αισθήματα και θα χρησιμοποιούν έξυπνα τα συναισθήματα
 • Θα καταθέτουν σωστές ‘αρχικές’ και θα δημιουργούν δυνατά ‘αγκυροβόλια’
 • Θα αποφασίζουν έξυπνους και ρεαλιστικούς στόχους
 • Θα μυηθούν σε τακτικές πρόβλεψης του ορίου της άλλης πλευράς
 • Θα σχεδιάζουν σωστά ‘πλαίσια’ και θα γνωρίζουν να κάνουν επαναπλαισίωση   
 • Θα μυηθούν πώς να εξουδετερώνουν εκπλήξεις ή «ενέδρες» της άλλης πλευράς
 • Θα χειρίζονται επιδέξια  επικοινωνιακές τεχνικές  ώστε να γίνονται πιο πειστικοί
 • Θα αποκρυπτογραφούν και θα ανταποκρίνονται με επιτυχία στη γλώσσα του σώματος και συμπεριφορές της άλλης πλευράς
 • Θα γνωρίζουν πως και πότε να κλείνουν μια διαπραγμάτευση 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Η έννοια, η σημειολογία και τα στοιχεία της διαπραγμάτευσης.
 • Η διερεύνηση της διαπραγματευτικής συμπεριφοράς.
 • Η Συμπεριφορά του διαπραγματευτή και η μετάλλαξη της
 • Η προσωπική προετοιμασία και προετοιμασία των κρίσιμων στοιχείων.
 • Η τεχνική της ατζέντας.
 • Ο σκληρός Πυρήνας της διαπραγμάτευσης και πως προετοιμάζεται
 • Πως ορίζονται και κατοχυρώνονται Στόχος και Όριο
 • Ποια να είναι και πως κατατήθεται η Αρχική μου θέση?
 • Το σημείο Αντίστασης, ο Κόκκινος Διακόπτης και το Αγκυροβόλι
 • B.A.T.N.A : η μεθοδολογία, η ανάλυσή και η ιεράρχησή των εναλλακτικών
 • Η επικοινωνία στη διαπραγμάτευση.
 • Τα πετυχημένα κλεισίματα.
 • Τα δέκα θανάσιμα λάθη της διαπραγμάτευσης.
 • Οι δώδεκα διαπραγματευτικές παγίδες

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Δεκάδες Ασκήσεις διαπραγματεύσεων του 1’ για εφαρμογή της θεματολογίας.
 • Διαγνωστικό ερωτηματολόγιο διαπραγματευτικής συμπεριφοράς του κάθε συμμετέχοντα
 • Δύο εκπαιδευτικα D.V.D του Ινστιτούτου Kennedy και του πανεπιστημίου Stanfort

Ένα σεμινάριο ρεαλιστικό, πρακτικό, εφαρμόσιμο μακριά από Θεωρίες και…Πληροφορίες με άμεσα αποτελέσματα.

Ανώτερες Διαπραγματεύσεις (επίπεδο ΙΙ)–>