ΑΡΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ στις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ (επίπεδο ΙΙΙ)

σε προάγει σε ψύχραιμο κυνηγό επιτυχιών

 • Προσομοιώσεις και περιπτώσεις προετοιμάζουν ρεαλιστικά και αποτελεσματικά για δύσκολες διαπραγματεύσεις.
 • Εμβαθύνει στην επιτυχή αντιμετώπιση  αρνήσεων, αδιεξόδων, ελιγμών και παραπλανητικών τακτικών.

*Προϋποθέτει την παρακολούθηση των δύο προηγουμένων σεμιναρίων

 

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 • Θα προετοιμάζονται αποτελεσματικά για  δύσκολες διαπραγματεύσεις
 • Θα μάθουν σε βάθος να σχεδιάζουν, να επανασχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τις δυσκολότερες στρατηγικές ασκώντας ή εξουδετερώνοντας τις ανάλογες συμπεριφορές και τακτικές.
 • Θα μυηθούν πρακτικά και ρεαλιστικά στη μοναδικά έξυπνη μεθοδολογία της πιο ανταγωνιστικής διαπραγμάτευσης; ‘Διαπραγμάτευση της Τιμής’.
 • Θα γνωρίσουν όλα τα βήματα του ‘Χορού  Διαπραγμάτευσης της Τιμής’.
 • Με ιδιαίτερη έμφαση διεισδύουν στην εφαρμοσμένη ψυχολογία της διαπραγμάτευσης ώστε να αποφεύγουν παγίδες και αντιληπτικά λάθη.
 • Θα γνωρίζουν να εφαρμόζουν το μοντέλο του Harvard ‘Win- Win’.
 • Θα μπορούν να διακρίνουν και να αντιμετωπίζουν με επιτυχία αρνήσεις, αδιέξοδα, ακινησίες, ελιγμούς, παραπλανητικά μέτρα και αντίμετρα
 • Θα αναλύσουν τεχνικές, τακτικές, λάθη, διλλήματα και παγίδες σε ασκήσεις δύσκολων περιπτώσεων.
 • Παρακολουθούν και συμμετέχουν σε πολλαπλές προσομοιώσεις διαπραγματεύσεων 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Ρεαλιστικές Προσομοιώσεις Διαπραγματεύσεων
 • Ανάλυση των Δυσκολοτέρων Διαπραγματεύσεων
 • Ολοκληρωμένη Ανάλυση της Συμμαχικής Στρατηγικής Win – Win  (μοντέλο Harvard)
 • Υπερβαίνοντας τα εμπόδια στη συνεργασία
 • Μετατρέποντας τους αντιπάλους σε συνεργάτες
 • Θέσεις και Συμφέροντα στη δυσκολότερη Ανταγωνιστική διαπραγμάτευση: Διαπραγμάτευση Τιμής
 • Πως ορίζονται Στόχος, Όριο και Αρχική στην Ανταγωνιστική Στρατηγική
 • Ο « Χορός της Ανταγωνιστικής Διαπραγμάτευσης »
 • Τα 4 βήματα του ‘Ταγκό’ της
 • Ποιος αρχίζει το χορό?
 • Ποιά να είναι η Αρχική μου Θέση?
 • Πως αντιδρώ στην αρχική της άλλης πλευράς?
 • Πως γίνονται παραχωρήσεις και ανταλλαγές?
 • Οι 3 Ψυχολογικές Συμπεριφορές στη Διαπραγμάτευσή της και πως αντιμετωπίζονται
 • Η σημασία της Δύναμης-Επιρροής σε απαιτητικές διαπραγματεύσεις
 • Δυσκολίες, Λάθη και Διλλήματα στις Συμμαχικές και Ανταγωνιστικές διαπραγματεύσεις

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ –  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Πρακτικές εφαρμογές με Σενάρια Προσομοιώσεων ( επικοινωνία, τακτικές-συμπεριφορές)
 • Το εκπαιδευτικό D.V.D ‘Getting to Yes’ ( παραγωγή Harvard). Οι ίδιοι οι Δημιουργοί (Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton) του μοντέλου Win – Win, εξηγούν και δίνουν δραματοποιημένα παραδείγματα
 • Εκπαιδευτικό D.V.D του Πανεπιστημίου INSEAD: Εφαρμογή της δυσκολότερης Ανταγωνιστικής διαπραγμάτευσης
 • Άσκηση προσομοίωσης της Δύναμης

Προσομοιώσεις, Αναλύσεις περιπτώσεων,  Ασκήσεις ατομικές & ομαδικές δημιουργούν Ολοκληρωμένους και Αποτελεσματικούς Διαπραγματευτές 

 

 

<–Ανώτερες Διαπραγματεύσεις (επίπεδο ΙΙ)