ΑΝΩΤΕΡΕΣ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ (επίπεδο ΙΙ)

σε κάνει στρατηγικό & επιδέξιο διαπραγματευτή

 • Εξοικειώνει με μεθοδολογίες επιλογής και επανασχεδιασμού στρατηγικών.
 • Εξοπλίζει με τις κατάλληλες τακτικές και τεχνικές για να επιτευχθούν και κατοχυρωθούν οι στόχοι.

* Προϋποθέτει την παρακολούθηση του 1ο επιπέδου: «ΕΠΙΔΕΞΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ»

 

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 • Θα εξοικειωθούν με μεθοδολογίες επιλογής στρατηγικών
 • Θα γνωρίσουν όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε στρατηγικής
 • Θα μπορούν να επανασχεδιάσουν, αν χρειαστεί, τη στρατηγική τους
 • Θα μυηθούν στην μοναδικά δημιουργική, μεθοδολογία πρόβλεψης της στρατηγικής και συμπεριφοράς της άλλης πλευράς
 • Θα γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες τακτικές και τεχνικές για να επιτευχθούν και κατοχυρωθούν οι στόχοι
 • Θα γνωρίζουν πότε και πως να χρησιμοποιούν σκληρές και ήπιες τακτικές
 • Θα μάθουν πώς να εκμεταλλεύονται τη δύναμή τους και πώς να εξουδετερώνουν τυχόν επιρροές της άλλης πλευράς
 • Θα μάθουν το προσωπικό τους διαπραγματευτικό τους στυλ ώστε να το εκμεταλλεύονται ή προσαρμόζουν ανάλογα.
 • Θα αντιμετωπίζουν καταστάσεις ακόμα και αν δεν είναι όπως τις θέλουν  

ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Οι Στρατηγικές της Διαπραγμάτευσης
 • Μεθοδολογία απόφασης στρατηγικής ( μέθοδος Harvard)
 • Ανάλυση όλων των  στρατηγικών
 • εφαρμογές, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, κίνδυνοι
 • 15 τεχνικές
 • 67 τακτικές ( εφαρμογές, άμυνες και παγίδες)
 • 25 ‘Βρώμικα κόλπα’ και οι άμυνες τους
 • 15 αποτελεσματικές τακτικές παραχώρησης
 • Οι δύσκολες περιπτώσεις και οι άκαμπτες θέσεις
 • Η Δύναμη & η Επιρροή στη διαπραγμάτευση
 • Η διαχείριση της δύναμης στη διαπραγμάτευση
 • Οι 7 Αρχές και οι 12 πηγές της
 • Πως ενδυναμώνεις τη δική σου και αποδυναμώνεις την άλλη πλευρά
 • Διαπραγματευτικό Στυλ
 • Διαγνωστικό ερωτηματολόγιο διαπραγματευτικού στυλ κάθε συμμετέχοντα
 • Η Ψυχολογία της διαπραγμάτευσης
 • Ψυχολογικά και αντιληπτικά λάθη των διαπραγματευτών
 • Οι 101 κανόνες της Διαπραγμάτευσης (ΒΙΒΛΟΣ της ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Δεκάδες Ασκήσεις διαπραγματεύσεων του 1’ για εφαρμογή της θεματολογίας.
 • Μεθοδολογία ( Harvard) απόφασης της Στρατηγικής
 • Μεθοδολογία Πρόβλεψης της στρατηγικής της άλλης πλευράς !
 • Εκπαιδευτικό δραματοποιημένο D.V.D.

Χιλιάδες (στην κυριολεξία) Στελέχη και Επαγγελματίες από εκατοντάδες εταιρείες που το παρακολούθησαν, επιβεβαιώνουν ότι τα αποτελέσματα του φάνηκαν αμέσως στις εταιρικές τους συμφωνίες.

 

<–Επιδέξιες Διαπραγματεύσεις (επίπεδο Ι)                                     Αριστεύοντας στις Διαπραγματεύσεις (επίπεδο ΙΙΙ)–>