Διαπραγματευτείτε αποτελεσματικά™

Όλοι μας διαπραγματευόμαστε..Κάθε επαφή μας είναι και μια διαπραγμάτευση. Οι διαπραγματεύσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της  δουλειάς  μας, των  σχέσεών μας, της ζωής μας. Διαπραγματευόμαστε  με  επιχειρηματικούς εταίρους, με  πελάτες,  με προμηθευτές, με προϊσταμένους, με υφισταμένους,  με συναδέλφους , με  μέλη της οικογένειας μας, ακόμη και  με τους εαυτούς μας. Διαπραγματευόμαστε συνεχώς.

Λίγοι καταλαβαίνουν ότι οι  διαπραγματεύσεις  έχουν διαδικασίες, μεθοδολογίες, στρατηγικές, τακτικές. Οι διαπραγματεύσεις έχουν κανόνες.

Ο αποτελεσματικός διαπραγματευτής δεν γεννιέται και η εμπειρία δεν είναι αρκετή. Η διαπραγμάτευση σήμερα έχει γίνει επιστήμη.

Η σημερινή οικονομική ρευστότητα αναδεικνύει τη διαπραγμάτευση σε κορυφαία επιχειρησιακή και προσωπική δεξιότητα.

 

Τρία σπονδυλωτά σεμινάρια με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα

 

ΕΠΙΔΕΞΙΕΣ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ  (επίπεδο Ι)

       σε καθιστά αποτελεσματικό διαπραγματευτή

 

ΑΝΩΤΕΡΕΣ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ (επίπεδο ΙΙ)

      σε κάνει στρατηγικό & επιδέξιο διαπραγματευτή

 

ΑΡΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ στις  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ  (επίπεδο ΙΙΙ)

     σε προάγει σε ψύχραιμο κυνηγό επιτυχιών