ΕΠΙΔΕΞΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ για ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

 • Οι διαπραγματεύσεις είναι η πιο κρίσιμη δεξιότητα του δικηγόρου.
 • Όλες οι δραστηριότητες του περιλαμβάνουν διαπραγματεύσεις.

 

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 • Αναπτύσσουν δεξιότητες, τροποποιούν συμπεριφορές και μεθοδεύουν διαδικασίες και επικοινωνιακές τακτικές εξασφαλίζοντας στόχους και αποφεύγοντας λάθη και παγίδες.
 • Θα έχουν ένα σαφές πλαίσιο επίλυσης διαφορών και αντιθέσεων
 • Θα διαπραγματεύονται αποτελεσματικά με συναδέλφους και εντολείς
 • Θα αποφεύγουν συνηθισμένα λάθη και παγίδες στις αμοιβές
 • Θα χρησιμοποιούν αποτελεσματικές επικοινωνιακές τακτικές πειθούς.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Η έννοια, η φύση και η διαδρομή της διαπραγμάτευσης
 • Η σημειολογία και τα στοιχεία της
 • Η Συμπεριφορά του Δικηγόρου διαπραγματευτή και η μετάλλαξη της
 • Η προετοιμασία και τα κρίσιμα στοιχεία της
 • Η τεχνική της ατζέντας
 • Συμφέροντα και θέσεις
 • Β.Α.Τ.Ν.Α: δημιουργία, ανάλυση, ιεράρχηση και εφαρμογή εναλλακτικών σεναρίων
 • Ο Σκληρός Πυρήνας της διαπραγμάτευσης και πως προετοιμάζεται
 • Στόχοι, Όρια και Αρχικές Θέσεις
 • Πώς ορίζονται, πώς κατακτώνται και πώς κατοχυρώνονται.
 • Μυστικά, Μύθοι, Ελιγμοί και Παγίδες
 • Αγκυροβόλι, Πλαίσιο και το ‘Κόκκινο κουμπί’
 • Η Διαπραγμάτευση Αμοιβής
 • Η Διαπραγμάτευση Συμβολαίου
 • Οι κινήσεις προσέγγισης
 • Η Επικοινωνία της Διαπραγμάτευσης
 • Η Γλώσσα του σώματος στη διαπραγμάτευση
 • Διαπραγματευτικές Τακτικές Πειθούς
 • Τα πετυχημένα κλεισίματα.
 • Οι δώδεκα διαπραγματευτικές παγίδες.

MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

 • Δεκάδες διαπραγματευτικές ασκήσεις του 1 λεπτού για πρακτική εφαρμογή των κανόνων της διαπραγμάτευσης
 • Διαγνωστική άσκηση της Διαπραγματευτικής Συμπεριφοράς κάθε συμμετέχοντα δικηγόρου
 • Εκπαιδευτικό DVD του Ινστιτούτου Διαπραγματεύσεων Kennedy

Εξειδικευμένο σεμινάριο για Δικηγόρους.  Ρεαλιστικό, πρακτικό και εφαρμόσιμο με άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

 

Στρατηγικές Διαπραγματεύσεις για Δικηγόρους (επίπεδο ΙΙ)–>