Ανώτερες Διαπραγματεύσεις Δικηγόρων (επίπεδο ΙΙΙ)

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

  • Παρακολουθούν και συμμετέχουν σε πολλαπλές προσομοιώσεις διαπραγματεύσεων
  • Μαθαίνουν σε βάθος να σχεδιάζουν ή να επανασχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τις δυσκολότερες στρατηγικές ασκώντας ή εξουδετερώνοντας τις ανάλογες συμπεριφορές και τακτικές.
  • Διεισδύουν στην εφαρμοσμένη ψυχολογία της διαπραγμάτευσης ώστε να αποφεύγουν παγίδες και να εκμεταλλεύονται τυχόν λάθη της άλλης πλευράς.
  • Γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν αντίμετρα, παραπλανήσεις, ακινησίες, αρνήσεις και  αδιέξοδα
  • Αναλύουν Τεχνικές, Τακτικές, Ελιγμούς, Λάθη, Διλλήματα και Παγίδες σε ασκήσεις δύσκολων περιπτώσεων.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  • Πρακτικές εφαρμογές με Σενάρια Προσομοιώσεων ( αξιολόγηση τακτικών-συμπεριφορών)
  • V.D ‘Getting to Yes’ ( παραγωγή Harvard). Οι ίδιοι οι Δημιουργοί (Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton) του μοντέλου Win – Win, εξηγούν και δίνουν δραματοποιημένα παραδείγματα( με υπότιτλους)
  • D.V.D του Πανεπιστημίου INSEAD: Εφαρμογή της δυσκολότερης Ανταγωνιστικής διαπραγμάτευσης  Αμοιβών – Τιμών, ( με υπότιτλους)

 

<–Στρατηγικές Διαπραγματεύσεις για Δικηγόρους (επίπεδο ΙΙ)