Διαπραγματεύσεις Δικηγόρων

Οι διαπραγματεύσεις είναι η πιο κρίσιμη δεξιότητα του δικηγόρου. Όλες οι δραστηριότητες του περιλαμβάνουν διαπραγματεύσεις. Δεν είναι τυχαίο που Νομικές σχολές και δικηγόροι μελέτησαν, ανέπτυξαν, μεθόδευσαν, έγραψαν και γράφουν για τις διαπραγματεύσεις. Διεθνώς, οι διασημότεροι διαπραγματευτές και ‘guru’ των διαπραγματεύσεων είναι δικηγόροι.

Τρία σπονδυλωτά σεμινάρια ειδικά σχεδιασμένα για δικηγόρους με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ρεαλισμό.

 

-ΕΠΙΔΕΞΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ για ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ  (επίπεδο Ι)

 

-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ για ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ (επίπεδο ΙΙ)

 

-ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ για ΔΙΚΗΓΌΡΟΥΣ (επίπεδο ΙΙΙ)