Η Γλώσσα του Σώματος

Το Σώμα μιλάει, αλλά ποια γλώσσα?

Τα μη λεκτικά σήματα υπάρχουν παντού και πάντα, ακόμα και όταν κάποιος κοιμάται.  Η γλώσσα του σώματος υπάρχει και πριν και μετά τη λεκτική επικοινωνία.

Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει η γλώσσα του σώματός σας; Σε λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα οι άλλοι έχουν ήδη σχηματίσει γνώμη για εσάς.

Η αποκωδικοποίησή της βοηθάει στις διαπραγματεύσεις, παρουσιάσεις, πωλήσεις, αγορές,  συνεντεύξεις και βεβαίως στη δημιουργία κοινωνικών επαφών και φιλικών σχέσεων. 

 

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 • Θα μυηθούν στα Δέκα Επικοινωνιακά Κανάλια της και τις συμπεριφορές τους
 • Θα μάθουν τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία συμπάθειας και εμπιστοσύνης με την άλλη πλευρά, ανεξάρτητα  της προσωπικότητά της.
 • Θα χρησιμοποιούν τη γλώσσα του σώματος για να επικοινωνήσουν το μήνυμά τους με αυτοπεποίθηση και πειστικότητα.
 • Θα γνωρίσουν πώς να διαβάζουν’ την άλλη πλευρά διατηρώντας  τον έλεγχο της δικής τους μη λεκτικής επικοινωνίας.
 • Θα δημιουργούν μια ισχυρή πρώτη εντύπωση.
 • Θα γνωρίσουν τεχνικές πειθούς, συμπάθειας και επιρροής
 • Θα  διαβάζουν και θα ερμηνεύουν τη διάρκεια, τη συχνότητα και την ένταση των μη λεκτικών μηνυμάτων των άλλων
 • Θα διαβάζουν τα κρυμμένα μηνύματα των εκφράσεων, κινήσεων, χειρονομιών και να ερμηνεύουν τη σημασία τους.
 • Θα μάθουν να διακρίνουν τις αλλαγές του Αυτόματου Νευρικού Συστήματος ώστε να  γνωρίζουν που γίνονται οι Διαρροές και τα Λάθη
 • Θα μάθουν  Εφαρμόσιμα, Πρακτικά και Επιστημονικά τη μη λεκτική επικοινωνία και θα  γνωρίσουν γιατί τα σταυρωμένα χέρια δεν σημαίνουν πάντα αυτό που τους έχουν πει! 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Δεκάδες φωτογραφίες εφαρμογών
 • Ασκήσεις αυτοβελτίωσης και ανάπτυξης της Γλώσσας του Σώματος