Εισπράξτε υπόλοιπα χωρίς να χαλάτε σχέσεις

 

Η αποτελεσματική είσπραξη των υπολοίπων, πάντα ήταν κορυφαίας σημασίας δραστηριότητα κάθε εταιρείας και ελεύθερου επαγγελματία. Σήμερα έχει αναδειχθεί σε ζωτική. Ακόμα περισσότερο, είναι κορυφαίας σημασία η δεξιότητα είσπραξης  των υπολοίπων έτσι ώστε να διατηρείται η  επικοινωνία και οι καλές σχέσεις με τον οφειλέτη.

Ένα Σεμινάριο αποδεδειγμένα αποτελεσματικό!

 

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 • Θα γνωρίσουν τους παράγοντες της αποτελεσματικής είσπραξης
 • Θα ξεκαθαρίσουν τους μύθους και θα αποφεύγουν τα λάθη και τις παγίδες της 
 • Θα μάθουν την  οργάνωση και την προετοιμασία κάθε επαφής  είσπραξης
 • Θα εφαρμόζουν τις κατάλληλες στρατηγικές και τακτικές ανάλογα την περίπτωση και  το μέγεθος της οφειλής
 • Θα προσαρμόζουν τις συμπεριφορές τους ανάλογα το ψυχογράφημα του οφειλέτη
 • Θα αντιμετωπίζουν με αποδεδειγμένη επιτυχία τη διαφορετικότητα των οφειλετών 
 • Θα  αυτοβελτιώσουν με παραδείγματα και ασκήσεις, παράγοντες της συμπεριφοράς τους 
 • Θα εφοδιαστούν με πρακτική και ρεαλιστική φρασεολογία που διατηρεί την επικοινωνία ανοικτή και τις σχέσεις ομαλές
 • Θα αποφεύγουν λάθη και παγίδες που οδηγούν σε αδιέξοδα
 • Θα πείθουν χωρίς να εξοργίζουν
 • Θα γνωρίζουν Τι να πουν και Πότε να απαντήσουν σε κάθε αντίρρηση ή/και δικαιολογία του οφειλέτη
 • Θα αναπτύσσουν εναλλακτικά σενάρια διαπραγμάτευσης ώστε να επιτευχθεί ο στόχος
 • Θα μάθουν Πως και Πότε θα επανέρχονται
 • Θα εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα και θα αποφεύγουν τις παγίδες  της προσωπικής,  τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής  επαφής είσπραξης