Διαπραγματεύσεις στη Διαμεσολάβηση

η Κορυφαία Δεξιότητα για κάθε Διαμεσολαβητή

Η Διαμεσολάβηση είναι ο ύψιστος βαθμός της διαπραγμάτευσης.

Ένας αποτελεσματικός διαμεσολαβητής είναι και επιδέξιος διαπραγματευτής.  Η καλή γνώση της διαπραγμάτευσης αυξάνει την αποτελεσματικότητα του διαμεσολαβητή έως και 60%.

 

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 • Θα αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας της Διαμεσολάβησής τους
 • Θα οδηγούν τη Διαμεσολάβηση σε συμφωνία διαρκείας
 • Θα διαχειρίζονται με επιτυχία διαφορές και συγκρούσεις
 • Θα διακρίνουν και επιτυχώς να αντιμετωπίζουν συγκρουόμενα συμφέροντα και προτεραιότητες
 • Θα δημιουργούν περιβάλλον εμπιστοσύνης και καλύτερες συνέργιες και από τις δύο πλευρές
 • Θα χρησιμοποιούν επιδέξια Επικοινωνιακές τακτικές ώστε να ανακαλύπτονται τα βαθύτερα κίνητρα της σύγκρουσης
 • Θα προσδιορίζουν τους λόγους και να αντιμετωπίζουν αδιέξοδα
 • Θα αναπτύξουν προσεγγίσεις για τη διαχείριση των συναισθημάτων στη διαμεσολάβηση
 • Θα αναπτύξουν τακτικές και τεχνικές ώστε να παίρνουν το καλύτερο αποτέλεσμα μετατρέποντας τις διαφορές σε συμφέρουσες συμφωνίες
 • Θα φθάνουν στα επιθυμητά αποτελέσματα ακόμα και όταν οι διαφορές φαίνονται αγεφύρωτες

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Περιλαμβάνει πρακτικές και εφαρμόσιμες διαπραγματευτικές Μεθοδολογίες, Κανόνες, Εργαλεία, και Τακτικές που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κάθε διαπραγμάτευση αποτελεσματικής  διαμεσολάβησης

 • Δεκάδες Ασκήσεις διαπραγματεύσεων στη διμεσολάβηση
 • Διαγνωστικό ερωτηματολόγιο διαπραγματευτικής συμπεριφοράς του κάθε συμμετέχοντα
 • Μεθοδολογία ( Harvard) απόφασης της Στρατηγικής
 • Προσομοιώσεις και Περιπτώσεις από Ελληνική περιπτωσιολογία
 • Εκπαιδευτικά DVD του Stanford Un. και τo ‘Getting to Yes’ του Harvard Un.