Διαπραγματεύσεις Διεύθυνσης Προσωπικού

 

Ειδικά σχεδιασμένο για τα στελέχη του H.R. ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις προκλήσεις του σημερινού οικονομικού περιβάλλοντος. Η Διεύθυνση Προσωπικού διαπραγματεύεται συνεχώς.

«Οι επαγγελματίες του H.R όχι μόνο πρέπει να αναπτύξουν τις διαπραγματευτικές τους δεξιότητές τους αλλά μπορούν και πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη διαπραγματευτικών δεξιοτήτων των εργαζομένων.»

Harvard Business School & Society for Human Resource Management 

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 • Θα δημιουργούν συνέργιες και θα λύνουν αποτελεσματικότερα διάφορες
 • Θα προωθούν επιδέξια πολιτικές της εταιρίας διατηρώντας συγχρόνως καλές σχέσεις χωρίς να διαταράσσεται η καλή εργασιακή επικοινωνία
 • Θα σχεδιάζουν πιο αποτελεσματικά και συμφέροντα κίνητρα
 • Θα μειώσουν έξοδα κάνοντας συμφερότερες συμφωνίες
 • Θα γίνουν αποτελεσματικότεροι  στην προώθηση αλλαγών της εταιρείας
 • Θα αναπτύξουν τακτικές και τεχνικές ώστε να παίρνουν το καλύτερο αποτέλεσμα μετατρέποντας τυχόν διαφορές σε συμφέρουσες συμφωνίες
 • Θα δημιουργούν καλύτερες συνέργιες και θα αντιμετωπίζουν αντιθέσεις σε περιβάλλον εμπιστοσύνης
 • Θα αντιμετωπίζουν ευκολότερα συγκρούσεις, διαμάχες, εγωισμούς και διαφορές για ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον
 • Θα χρησιμοποιούν τη διαπραγματευτική μεθοδολογία ώστε να ξεπερνούν εμπόδια και να είναι αποτελεσματικοί ακόμα και όταν οι καταστάσεις δεν είναι όπως τις θέλουν.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Δεκάδες εξειδικευμένες ασκήσεις διαπραγματεύσεων του 1 λεπτού
 • Διαγνωστικό σενάριο διαπραγματευτικής Συμπεριφοράς κάθε συμμετέχοντα του H.R
 • Μεθοδολογία (Harvard) απόφασης της διαπραγματευτικής στρατηγικής του στελέχους του H.R
 • Εκπαιδευτικό D.V.D για H.R. διαπραγματεύσεις