ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Εκατοντάδες σεμινάρια,  Χιλιάδες  οι συμμετέχοντες. Έχουμε εκπαιδεύσει στις διαπραγματεύσεις περισσότερους από 26.194  Διπλωμάτες,  Επιχειρηματίες, Στελέχη επιχειρήσεων, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Δικηγόρους, Μηχανικούς, Σπουδαστές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Σεμινάρια ειδικά σχεδιασμένα  και προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς σας. Τα σεμινάριά μας σχεδιάζονται και προσαρμόζονται και ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεων, της εμπειρίας και της συμμετοχής των στελεχών σας σε διαπραγματεύσεις. Έχουμε μεγάλη εκπαιδευ- τική εμπειρία και  εξειδικευμένη τεχνογνωσία με αποδεδειγμένη  αποτελεσματικότητα σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους  όπως :

– Τράπεζες  – Υγείας  – Τουριστικές
– Τηλεπικοινωνίες  – Κτηματομεσιτίας  – Αυτοκινήτων
– Φαρμακευτικές  – Ασφάλειες  – Εκδόσεις
– Τεχνολογίας  – Κατασκευές  – Βιομηχανίας, Παραγωγής, Μεταποίησης, Λιανικής & Χονδικής

Όλα τα σεμινάρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαπραγματεύσεων είναι  Πιστοποιημένα  στα Ελληνικά και Αγγλικά  κατά το διεθνές πρότυπο:

ISO 9001:2008