ΠΟΙΟΣ χρειάζεται τη Διαπραγματευτική Δεξιότητα?

Όλοι μας! Διαπραγματευόμαστε Συνεχώς και Παντού χωρίς τις περισσότερες φορές να το καταλαβαίνουμε. Διαπραγματευόμαστε από την ώρα που γεννηθήκαμε. Κάθε μας επικοινωνία αποτελεί δυνητικά διαπραγμάτευση. Στο σημερινό περίπλοκο και ρευστό ανταγωνιστικό περιβάλλον η γνώση της διαπραγμάτευσης είναι βασικό στοιχείο προσωπικής και επαγγελματικής επιτυχίας.
ΓΙΑΤΙ είναι σπουδαία δεξιότητα?

Είναι ένα προσωπικό και επαγγελματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι μια εφ όρου ζωής δεξιότητα η οποία μπορεί καθημερινά να αναπτύσσεται. Αποδεδειγμένα σε οδηγεί σε καλύτερες και συμφερότερες προσωπικές και επαγγελματικές συμφωνίες.
ΠΩΣ μπορώ να την μάθω και να την αναπτύξω?

Τα σεμινάρια μας είναι η καλύτερη σας επιλογή. Ο σχεδιασμός τους, οι κανόνες που αναφέρονται, οι ασκήσεις, οι προσομοιώσεις , οι αναλύσεις των περιπτώσεων, οι πρακτικές εφαρμογές, τα καλύτερα εκπαιδευτικά DVD που υπάρχουν στη διεθνή εκπαίδευση των διαπραγματεύσεων, τα κάνουν εφάμιλλα των καλυτέρων του εξωτερικού. Το χαρτοφυλάκιο των σεμιναρίων μας έχει σεμινάρια που ανταποκρίνονται ανάλογα την προσπάθεια, το χρόνο, το επίπεδο, την ειδικότητά σας και τον προϋπολογισμό που διαθέτετε. Ρωτήστε μας να σας συμβουλέψουμε. Το αποτέλεσμα θα σας αποζημιώσει.